admin

Dział Księgowości

Sterta dokumentów czekających za zatwierdzenie, zaksięgowanie albo zapłatę? Oto – wcale nienudna – codzienność naszego Działu Księgowości i HR.

Pieczę nad jego sprawną działalnością sprawuje Dyrektor Finansowa, Magdalena Ziółkowska. Wspólnie z księgowymi, Anetą Czesną i Karoliną Jachimską, każdego dnia udowadniają, że są prawdziwymi magiczkami od Excela. To dzięki ich pracy funkcjonowanie Acana Polska oparte jest na rzetelnych informacjach o finansach. 

Obszarem Human Resources zajmuje się niezawodna Aleksandra Molenda, HR Business Partner. Ola projektuje, wdraża i audytuje procesy zarządzania personelem. Zawsze z uśmiechem dba o rozwój pracowników, wspiera komunikację wewnętrzną w firmie, a także rekrutuje i selekcjonuje nowych kandydatów do #AcanaPolskaTeam. Jak nikt inny wie, jak budować kulturę organizacyjną naszej firmy, aby pracownicy chcieli z przyjemnością pracować, a kandydaci kandydować. 

Działania HR wspiera Magdalena Semenowicz, Specjalistka ds. Kadr i Płac. Magdalena to pasjonatka prawa pracy i administracji personalnej. Zmysł analityczny i umiejętność wyciągania wniosków sprawiają, że samodzielnie potrafi rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane zagadki kadrowo-płacowe. 

W decyzjach biznesowych nie ma miejsca na domysły i intuicję.

Praca naszego zespołu księgowego i HR, pozwala szybko i elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, a w konsekwencji – na nowo powstałe potrzeby. Finalnie – także Twoje!


Kontakt

Dyrektor Finansowy: Magdalena Ziółkowska, m.ziolkowska@acana.com.pl

Księgowa: Aneta Czesna, a.czesna@acana.com.pl 

Księgowa: Karolina Joachimska, k.joachimska@acana.com.pl

HR Business Partner: Aleksandra Molenda, ola.molenda@acana.com.pl 

Specjalista ds. Kadr i Płac: Magdalena Semenowicz, m.semenowicz@acana.com.pl 

Zapisz